1. 12/09/2018

  Dit liveblog is gesloten

  Einde van het debat. Ronde twee levert geen nieuwe inzichten op. De partijen verbazen zich over de hardheid waarmee Harbers stelt dat het juist de bedoeling van het kinderpardon was dat het weinig kinderen soelaas biedt.

  De coalitie steunt het aangekondigde onderzoek naar de asielprocedures, de oppositie vraagt zich vooral af of het geen vorm van tijdrekken is van de staatssecretaris. Ze vragen Harbers ervoor te zorgen dat het onderzoek geen jaar op zich laat wachten. 

  © ANP
 2. 12/09/2018

  Einde van de eerste termijn

  Harbers is klaar met zijn beantwoording. We gaan door met een - volgens voorzitter Futselaar 'zeer korte' tweede termijn, waarin de partijen nog eenmaal kunnen aangeven hoe ze over de situatie denken. 

 3. 12/09/2018

  De staatssecretaris laat er geen twijfel over bestaan. Dat de kinderpardonregeling nu niet veel asielkinderen soelaas biedt was 'precies de bedoeling'. De ruimere toekenning van de regeling was eenmalig in 2013. Daarna moest geen valse hoop blijven worden gewekt, stelt hij. 

  © ANP — Mark Harbers
 4. 12/09/2018

  Harbers benadrukt dat er 'geen enkele aanwijzing' is dat er dingen verkeerd zouden zijn gegaan bij het dossier Lili en Howick, maar laat de inspectie desalniettemin onderzoek doen. Hij wil graag de 'feiten in beeld' brengen. 

 5. 12/09/2018

  ,,Hier spreekt totaal geen urgentie uit om de problemen aan te pakken", oordeelt Fritsma (PVV) over Habers opmerking het het onderzoek naar de procedures wel een jaar kan gaan duren. ,,Het is puur tijdrekken, doe dat niet." 

  Hij wijst er opnieuw op dat er al een commissie naar de problemen gekeken heeft. Harbers benadrukt dat daarbij alleen gekeken is naar het toezicht bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

 6. 12/09/2018

  Het onderzoek naar de asielprocedures moet 'ergens volgend jaar' afgerond zijn. Dat is een tegenvaller voor ChristenUnie-Kamerlid Voordewind. 

 7. 12/09/2018

  Harbers ontkent met klem de aantijging van Fritsma (PVV) dat alle media-aandacht en gelobby op de achtergrond tot dit besluit heeft geleid. ,,Pertinent onjuist. Er zijn ook zaken waar niemand voor opkomt, maar waarbij ook gebruik wordt gemaakt van de discretionaire bevoegdheid." 

  © ANP — Staatssecretaris Mark Harbers
 8. 12/09/2018

  Interruptie van Van Dijk (SP), die erop wijst dat er 'nog schrijnendere gevallen' bestaan. Wat betekent dit voor hun, vraagt hij de staatssecretaris. Volgens Harbers bestaan er geen gelijke gevallen. ,,Het is altijd een individuele afweging die elke keer opnieuw gemaakt moet worden."

 9. 12/09/2018

  We gaan verder met het debat. Staatssecretaris Mark Harbers krijgt het woord. Hij benadrukt dat de situatie van Lili en Howick heel Nederland heeft beziggehouden. Over de redenen dat ze toch mogen blijven, wil hij vanwege de privacy niets zeggen, behalve dat het is 'vanwege actuele ontwikkelingen in het welzijn en de veiligheid'. ,,Maar dat is nooit de enige reden", voegt hij daar aan toe. 

 10. 12/09/2018

  Schorsing tot 12.10 uur

  Voordewind is klaar. Eind van de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Het debat is geschorst tot 12.10 uur. Dan zal Harbers proberen de vragen van de partijen te beantwoorden. 

  © ANP
 11. 12/09/2018

  Fritsma (PVV) breekt geïrriteerd in nadat Voordewind spreekt over het 'achter de schermen meehelpen' bij Lili en Howick. Hij wil weten waar die hulp uit bestond en hoe vaak hij de afgelopen jaren op de achtergrond aan dit soort zaken heeft gewerkt. 

  Voordewind wil daar geen antwoord op geven. 

 12. 12/09/2018

  De volgende spreker is Joël Voordewind (ChristenUnie). Hij is blij met het besluit van Harbers, maar zit ook met een aantal vragen. Zo wil hij weten waar er nou precies onderzoek naar wordt gedaan. 

  © ANP — Joël Voordewind
 13. 12/09/2018

  Door met Attje Kuiken (PvdA). Ze is blij dat Lili en Howick mogen blijven en wijst er tegelijkertijd op dat er structurele aanpassingen nodig zijn om wetgeving rond het kinderasiel in goede banen te leiden.

  Kuiken wil van Harbers weten wanneer het aangekondigde onderzoek naar de procedures klaar is. Ook vraagt ze af waarom er niet gekeken wordt naar een verruiming van het kinderpardon. 

 14. 12/09/2018

  Van Toorenburg is kraakhelder: ,,Een verruiming van het kinderpardon is niet iets waar het CDA voor staat."

  © ANP — Madeleine van Toorenburg
 15. 12/09/2018

  Het woord is aan CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. ,,We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid om dit soort zaken goed af te handelen." Ze vraagt zich wel af of de beslissing rond Lili en Howick een precedent schept voor al die andere kinderen. ,,Er zijn situaties waarbij we uitzetten terwijl die landen veel minder veilig zijn dan bij dit geval." 

 16. 12/09/2018

  Interruptie van Fritsma (PVV). ,,Laten we eerlijk zijn, dat onderzoek dat Harbers heeft ingesteld naar de asielprocedure is een hele goedkope truc. Dat is al lang gedaan. De procedurestapeling, het kinderpardon; het is daarbij allemaal al voorbijgekomen. Waarom zegt de VVD niet: 'er moeten maatregelen komen', in plaats van zich verschuilen achter een onderzoek? Wat we zien is politieke lafheid."

  Azmani (VVD) verwijt Fritsma dat hij alleen met kritiek komt, en niet zelf constructief meedenkt over oplossingen. 

  © ANP — Sietse Fritsma
 17. 12/09/2018

  Van Ojik (GroenLinks) wil weten welke les de VVD heeft getrokken van de situatie met Lili en Howick. Azmani nadrukt dat elke situatie uniek is. Wat voor de Armeense kinderen dus geldt, hoeft niet te gelden voor die 400 andere kinderen. ,,Ik vind natuurlijk wel dat we moeten kijken hoe we de procedures korter kunnen maken. Ook actievere uitzetting in een aandachtspunt."

 18. 12/09/2018

  Azmani (VVD) wil ook dat de procedurestapeling wordt aangepakt. 

  © ANP — Malik Azmani
 19. 12/09/2018

  Het woord is aan Malik Azmani (VVD). Hij vindt dat er eigenlijk geen specifieke zaken zoals die van Lili en Howick besproken zouden moeten worden bij een debat, maar hij begrijpt het wel. ,,Het is de staatssecretaris, en hij alleen, die de inhoud van dit dossier kent", benadrukt hij. ,,Dat besluit valt alleen maar door ons te respecteren."

 20. 12/09/2018

  Door met Roelof Bisschop (SGP). ,,Ondanks eenduidige uitspraken kunnen vreemdelingen hun verblijf zomaar tien jaar rekken", stelt hij vast. ,,Dat de staatssecretaris moet onderduiken is volstrekt onaanvaardbaar. Het zegt ook wel iets over de duistere krachten die in de discussie meespelen."

  © ANP — Roelof Bisschop