1. 25/05/2020

  Liveblog afgesloten

  Lees in dit liveblog alles terug over de eerste zittingsdag van het hoger beroep van Willem Holleeder

 2. 25/05/2020

  Voorzitter sluit zitting

  De voorzitter van het gerechtshof sluit de zitting af. Op 8 juli om 10 uur maakt het hof de beslissingen bekend. Holleeder hoeft daar niet bij te zijn, zegt hij. "Al zijn de broodjes hier wel lekker. Maar nee, dan moet iedereen me weer heen en weer rijden enkel voor die beslissingen. Het is ook nog coronatijd."

  De zitting zal daarom in het 'gewone' gerechtshof zijn, aan het Amsterdamse IJdok. Op 22 september vanaf 9.30 uur zal er weer een openbare zitting zijn. De voorzitter, tegen Holleeder: "Dan weet u dat."

 3. 25/05/2020

  Laatste woord Willem Holleeder

  Willem Holleeder krijgt het laatste woord. "Niets ten nadele van de advocaten-generaal, meneer Plooij en meneer Stempher, maar nadat Cor (van Hout) was neergeschoten in de Deurloostraat, is vanuit het Openbaar Ministerie jarenlang gezegd dat de camerabeelden daarvan waren vernietigd. Tot ze een verdachte hadden, toen bleken die beelden er ineens toch te zijn. Die administratie van Willem Endstra is zó interessant, dat gaan ze echt niet zomaar vernietigen. Het moet nog ergens zijn. Justitie heeft Endstra al in verschillende zaken willen vervolgen, maar hij heeft altijd lopen liegen. Wat van belang is in deze zaak: mensen kunnen dingen verklaren, maar van belang is: wie verklaart wat, en waarom verklaren ze dat. Wie zijn die mensen? Wie waren John Mieremet en (Sam) Klepper? Wie was Willem Endstra? Dat er niet is getapt, kan ik me niet voorstellen."

 4. 25/05/2020

  OM laat gerechtshof beslissen of er meer onderzoek naar administratie Endstra moet komen

  De hofvoorzitter geeft de aanklagers nog de kans te reageren. Lars Stempher zegt niet alles te willen herhalen wat eerder al is gezegd over een eventueel (gedwongen) onderzoek naar de psyche van getuige Astrid Holleeder. "Maar wat ik wel wil herhalen: een medische diagnose kan alleen gesteld worden door medisch specialisten, daar moeten wij ons als juristen niet aan wagen. Zonder een dergelijk onderzoek moeten wij geen conclusies willen trekken."

  Aanklager Plooij laat het aan het gerechtshof over te besluiten of er alsnog meer helderheid moet komen naar de gang van zaken rond de deels vernietigde digitale administratie van Willem Endstra. Hij wijst er op dat rechters in andere zaken tot nu toe steeds hebben geoordeeld dat er geen noodzaak was tot nader onderzoek naar die administratie. Daarom werd niet eerder bekend dat die administratie niet meer (geheel) beschikbaar is. Als het hof het noodzakelijk is, wil Plooij wel laten nagaan of ergens nog meer uit de administratie van Endstra is te vinden dan het deel dat nog beschikbaar is uit de onderzoeken naar witwasser Jan-Dirk Paarlberg. Hij denkt dat verder niets relevants is te vinden over die stukken.

 5. 25/05/2020

  Gerechtshof wil weten hoe zus Astrid haar psyche onderzocht zou moeten worden

  Het gerechtshof wil van advocaat Sander Janssen weten 'welke route in het recht' zou moeten leiden tot een gedwongen verhoor van getuige Astrid Holleeder, om te bezien of ze een posttraumatische stresstoornis heeft die haar verklaringen heeft beïnvloed.

  Janssen erkent dat hij ook niet inziet hoe Astrid Holleeder tot een onderzoek naar haar psyche is te dwingen. Maar ze geeft in (één van) haar twee boeken zelf toe dat haar herinneringen door haar langdurige traumatische ervaringen kan zijn vervormd en verkleurd, memoreert Janssen.

  "Deze getuige is allesbepalend geweest voor de rechtbank. U als hof moet uw oordeel opnieuw geven," zegt Janssen. "Ik geef u in overweging te zoeken naar mogelijkheden de getuige door een gedragsdeskundige te laten onderzoeken als ze dat wil. Anders blijf ik bij mijn verzoek een deskundige over deze kwestie te horen over de mogelijke gevolgen van een posttraumatische stressstoornis voor haar verklaringen."

  Janssen blijft er bij dat hij de overeenkomst moet kunnen inzien die Astrid en Sonja Holleeder met het Openbaar Ministerie sloten om een ruzie te beëindigen waarin ze waren gestopt met verklaren. "Ik hoor nog steeds niet wat er nou op tegen zou zijn ons inzage te geven in die afspraken. Als het OM of de belastingdienst of wie ook iets heeft beloofd dat de zussen weer over de streep heeft getrokken, kan dat relevant zijn."

  Het wil er bij advocaat Janssen niet in dat geen onderzoek is gedaan naar 'de verhoudingen' tussen John Mieremet en vastgoedmagnaat Willem Endstra, of dat nou een formeel onderzoek was naar afpersing of niet. Mieremet had zelf in 2002 in De Telegraaf verteld dat ook hijzelf had belegd bij Endstra als 'bankier van de onderwereld' en hij had zelf verteld dat hij met een pistool Endstra's kantoor was binnengegaan om zijn ingelegde miljoenen terug te eisen.

  Janssen wil zelf kunnen beoordelen of 'alle relevante informatie' uit de administratie van Willem Endstra is ingebracht, zoals de advocaten-generaal stellen. "Ik moet als verdediging zelf die afweging kunnen maken omdat wij anders kijken naar de zaak, vanuit een ander perspectief. Dat is het hele systeem. Als het Openbaar Ministerie altijd uit zichzelf alles goed zou doen, waren wij als advocaten niet nodig."

  Daarom vraagt Janssen opnieuw hoe het nou is gegaan met Endstra's administratie. "Ik heb toch nog wel een sprankje hoop dat het ergens in een kluis moet liggen."